.
Η Πληροφορική
στις επιχειρήσεις
με Ανοιχτό Λογισμικό

Σχεδιασμός

Design

Υλοποίηση

Implementation

Υποστήριξη

Support

Ξέρετε ότι ...

με τα δικτυακά τηλεφωνικά κέντρα μπορείτε να λαμβάνετε fax στο e-mail σας;

Χρησιμοποιήστε δικτυακή τηλεφωνία με GNU/Linux PBX και συνδεθείτε με οποιαδήποτε τεχνολογία τηλεφωνίας υπάρχει (voip, ISDN, PSTN κτλ)

Υλοποιήστε το δίκτυο σας με ανοιχτό λογισμικό και κερδίστε σε αξία, ασφάλεια, αξιοπιστία και ποιότητα

Η iopen χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux για την κατασκευή διακομιστών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης με αξιοπιστία και ασφάλεια .

Με την δικτυακή επιτήρηση χώρου (IP Surveillance) μπορείτε να βλέπετε τις κάμερες από το Internet, το κινητό, ασύρματα, ενσύρματα και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο

Η iopen κατασκευάζει ιστοσελίδες και τις φιλοξενεί σε δικούς της server, χρησιμοποιώντας μόνο ανοιχτό λογισμικό (Apache, php, mysql, debian, ispconfig κ.α.)

Διακομιστές

Η    iopen    χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα  GNU/Linux για την κατασκευή διακομιστών, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης με αξιοπιστία και ασφάλεια. 

Δεν είναι τυχαίο, που μεγάλες εταιρίες (όπως η google και η amazon) χρησιμοποιούν servers βασισμένους σε Linux για νευραλγικές εργασίες, που πρέπει να έρθουν σε πέρας αξιόπιστα.

Οι servers με GNU/Linux χαρακτηρίζονται από: Tux green

 • το χαμηλό κόστος 
 • την υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας
 • την σταθερότητα διεκπεραίωσης
 • την ασφάλεια
 • την δυνατότητα παραμετροποίησης
 • τις αυτόματες ενημερώσεις

Χρησιμοποιώντας GNU/Linux μπορούμε να υλοποιήσουμε:

 • File servers (Διακομιστές αρχείων)
 • Print servers (Διακομιστές εκτυπώσεων)
 • Firewall servers (Τείχη προστασίας δικτύων)
 • BackUp servers (Διακομιστές αντιγράφων ασφαλείας)
 • Surveillance servers (Διακομιστές επιτήρησης χώρου)
 • Voip servers (Διακομιστές δικτυακής τηλεφωνίας)
 • Database servers (Διακομιστές βάσεων δεδομένων)
 • Monitoring servers (Διακομιστές παρακολούθησης δικτύων και συσκευών)
 • Web servers (Διακομιστές ιστοσελίδων)
 • Mail servers (Διακομιστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
 • FTP servers (Διακομιστές μεταφοράς αρχείων)
 • VPN servers (Διακομιστές εικονικών, ιδιωτικών δικτύων)
 • κ.α

Free Software News

http://iopen.gr
Informatics for Business with Open Source Software

Υπηρεσίες
Ανοικτού Λογισμικού
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

mail.png

Πύργου 20, Τρίκαλα
τηλ 2431100782

Κατασκευή http://iopen.gr
Προτιμήστε Firefox